Privacy

Statement

Privacybeleid Paperblue

Bij Paperblue houden we van van transparantie en duidelijkheid en dit lichten we graag toe. Hoe Paperblue omgaat met contact-informatie op deze website. Hieronder wordt toegelicht wat Paperblue doet met de door jou ingevoerde persoonlijke informatie (d.w.z. alle informatie die jou als persoon identificeert en waarnaar in de beschrijving van het privacybeleid ook wel wordt verwezen als ‘jouw informatie’ ). Het privacybeleid is van toepassing op alle informatie die Paperblue over jou verzamelt middels de website www.paperblue.nl. Het privacybeleid is niet van toepassing op de websites van enig andere organisatie of persoon waarnaar Paperblue een hyperlink aanbiedt. In andere landen geldt er andere wet- en regelgeving ten aanzien van het verzamelen en gebruiken van jouw persoonlijke informatie.

Wie is Paperblue?

Een UI/UX designer & webdeveloper gevestigd aan het Boterdiep 69-1 in Groningen.

Hoe we je persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken

Paperblue verzamelt jouw informatie op aantal manieren. Als eerste verzamelt Paperblue de informatie die je bij ons zelf invult (dit kan bijvoorbeeld zijn bij het invullen van het contactformulier of wanneer je wenst dat Paperblue met jou communiceert, een opdracht verwerkt of andere informatie verstrekt). Paperblue gebruikt de informatie die je met ons deelt om aanvragen te verwerken, te achterhalen wat jouw persoonlijke voorkeuren zijn, deze voorkeuren te koppelen aan voor jou relevante producten en diensten, of voor eigen promotieactiviteiten van Paperblue. Daarnaast gebruikt Paperblue jouw informatie voor doeleinden ten behoeve van de interactie met Paperblue (zoals hierboven beschreven). Met jouw toestemming gebruikt Paperblue (en, indien van toepassing, onze partners of andere vertrouwde derde partijen) jouw informatie voor marketingactiviteiten, marktonderzoek, analyse en daaraan gerelateerde doeleinden. Het is aan jou om te bepalen in welke mate je Paperblue toestemming geeft om voor deze doeleinden gebruik te maken van deze informatie. Hieronder valt bijvoorbeeld:
 • Het van tijd tot tijd met jou communiceren per e-mail en nieuwsbrieven (indien je Paperblue via de website of op enigerlei andere wijze de betreffende informatie verschaft) per mobiele telefoon (via SMS-berichten of via App-berichten of soortgelijke technologieën), of per post, met informatie, waarvoor je zelf hebt aangegeven dit te willen ontvangen, en eventueel ander materiaal waarvoor je interesse zou kunnen hebben;
 • Het ter beschikking stellen van jouw informatie aan vertrouwde partners en derden voor dezelfde doeleinden als welke hierboven zijn beschreven. Indien deze partijen in een niet-Europees land zijn gevestigd waar andere of minder strenge wet- of regelgeving geldt ten aanzien van de bescherming van jouw privacy, dan zal Paperblue je daarvan op voorhand op de hoogte stellen, zodat je in de gelegenheid bent om dit gebruik van informatie toe te staan of te weigeren;
 • Het doen van marktonderzoek, bijvoorbeeld door je te vragen deel te nemen aan een onderzoek over actuele onderwerpen of bepaalde thema’s dat door Paperblue of door vertrouwde partners of derden wordt uitgevoerd. Voordat je deelneemt aan het onderzoek zal Paperblue je altijd op de hoogte stellen van wat er zal worden gedaan met de informatie die je ten behoeve van het onderzoek verschaft;
 • Het mogelijk maken dat Paperblue of derden die namens Paperblue handelen jouw informatie kunnen analyseren, waarbij het niet gaat om identificatie van jou als gebruiker, maar om het verkrijgen van statistieken, zodat Paperblue trends ten aanzien van het gebruik van onze website kan bepalen en deze op basis van die statistische informatie kan verbeteren.

Automatische informatieverzameling

Behalve de informatie die Paperblue over jou verzamelt zoals in het bovenstaande is beschreven, verzamelt Paperblue, evenals veel andere websites, ook informatie door gebruik te maken van zgn. cookies. Met behulp van cookies verzamelt Paperblue onder andere de volgende informatie: [het e-mailadres; het Internet Protocol (IP)-adres dat werd gebruikt om jouw computer met het Internet te verbinden waarbij het laatste octet gemaskeerd is; het type en de versie van de browser; het besturingssysteem en platform dat je gebruikt om verbinding te maken; het cookie-nummer; de delen van de site die je hebt bezocht of waarnaar je hebt gezocht; de Uniform Resource Locators (URL’s) van de site via welke je de site van Paperblue hebt bezocht en via welke pagina je de site van Paperblue hebt verlaten, met vermelding van tijd en datum. Bij de meeste browsers kun je in de werkbalk op Help klikken om informatie te raadplegen hoe je de instellingen van jouw computer kunt wijzigen, bijvoorbeeld om in te stellen dat je elke keer dat je een cookie ontvangt daarvan bericht krijgt, of dat alle cookies worden geweigerd. Wanneer je echter alle cookies weigert, werken sommige onderdelen van de sites van Paperblue mogelijk niet. De volgende acties zijn van toepassing op het gebruik van jouw gegevens door Paperblue:
 • gebruikt Google Analytics-cookies;
 • heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd
 • heeft ‘gegevens delen’ met Google uitgezet;
 • maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Je informatie wijzigen of verwijderen

De gegevens die je aan Paperblue hebt verstrekt worden gebruikt om de correspondentie van Paperblue te personaliseren en om de dienstverlening beter op jouw wensen af te kunnen afstemmen. Je kunt jouw gegevens te allen tijde wijzigen of laten verwijderen, tenzij jouw gegevens nog noodzakelijk zijn voor de afhandeling van (een aanvraag van) een project. Je kunt de informatie die je ons via de site van Paperblue hebt verstrekt te allen tijde wijzigen of verwijderen, en wel op een van de volgende manieren:

Om de informatie die je hebt verschaft voor het aanvragen van informatie, nieuwsbrief of andere vorm van interactie met Paperblue, te verwijderen, stuur je een e-mail naar harco@paperblue.dev met vermelding van de volgende informatie:

 • Je naam;
 • Het e-mailadres waarmee je Paperblue hebt benaderd;
 • Je telefoonnummer;
 • Eventuele bedrijfsnaam die je hebt ingevuld;
 • De projectnaam of omvattende diensten die je hebt aangevraagd.

Wanneer Paperblue contact met je opneemt (bijvoorbeeld wanneer Paperblue je een nieuwsbrief stuurt waarvoor je jezelf hebt aangemeld), vind je onderaan de e-mail de contactgegevens van Paperblue en/of hyperlink, die je kunt gebruiken om Paperblue te laten weten dat je de betreffende nieuwsbrief of andere vorm van communicatie niet langer wenst te ontvangen. In het geval dat je wijzigingen met betrekking tot jouw persoonlijke informatie, voorkeuren of vragen of opmerkingen ten aanzien van privacygerelateerde zaken wilt doorgeven, kun je altijd een e-mail sturen harco@paperblue.dev.

 

Overige openbaarmakingen

Paperblue behoudt zich het recht voor om zichzelf toegang te verschaffen tot jouw persoonlijke informatie en om deze openbaar te maken teneinde te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om gevolg te geven aan legitieme verzoeken van overheden, organisaties of personen die zich bezighouden met wetshandhaving of partijen wier verzoek Paperblue redelijkerwijs gerechtvaardigd acht in verband met eventuele beschuldigingen door enige partijen, om de systemen van Paperblue naar behoren te laten functioneren of om Paperblue of haar gebruikers te beschermen.

Hyperlinks en ingesloten media

De website van Paperblue kan links naar andere websites bevatten. Deze sites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Paperblue accepteert geen verantwoordelijkheid voor de privacy reglementen en of de inhoud van deze sites. Pagina’s op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Beveiliging

Paperblue heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw informatie goed beveiligd is, door gebruik te maken van elektronische/gescheiden beveiligingssystemen en toegangscodes teneinde te voorkomen dat onbevoegden zichzelf toegang verschaffen tot de informatie.

Overdracht

In het onwaarschijnlijke geval dat Paperblue haar bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkoopt of anderszins van de hand doet, behoudt Paperblue zich het recht voor om jouw informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen.

Beleidswijzigingen

Paperblue streeft ernaar je per e-mail op de hoogte te stellen van eventuele beleidswijzigingen die wezenlijk van invloed zijn op de manier waarop Paperblue jouw informatie gebruikt. Paperblue moedigt een ieder echter aan om op verantwoorde wijze met privacy om te gaan en regelmatig zelf te controleren of het privacybeleid van Paperblue is gewijzigd, en om indien gewenst jouw eventuele voorkeuren aan te passen.

Contactgegevens Paperblue

Bezoekadres:
Boterdiep 69-1
9712 LK 
Groningen

Email adres:
harco@paperblue.dev

Telefoonnummer:
050 – 23 42 935